Verksamhetens syfte är att nyanlända och varbergsbor skall träffas på Navet för att odla gemensamma intressen och få tillfälle till kontakt. Målet är att skapa en meningsfull vardag för nyanlända och underlätta integration i svenska samhället.

Demokratikurser i samarbete med Drottning Blankas Gymnasium

Schack och kortspel: Måndagar eller när lusten faller på.

 

Lära svenska dagligen efter överenskommelse enskild handledare.

Läxläsning: dagligen främst svenska och mattematik

 

Fredagskaffe med ”träna svenska”

Skateboard: Brädor finns att låna på Navet

 

DAGLIGEN:

Träna svenska:  I lokalen pratar vi svenska. Vardagssvenska och samtalsträning pågår alla dagar.

Cykelverkstaden, vilande för tillfället.

 

ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT KOMMA NER FÖR ATT PRATA OCH TA EN KOPP KAFFE/TE !

Föreningen är öppen för att medverka till fler verksamheter efter önskemål från nyanlända och varbergsbor.

 

Studiecirklar och kulturarrangemang anordnas tillsammans med Varbergs Skateboardklubb, Hallifonia, Skimx,  Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Varbergs Museum Drottning Blankas Gymnasium och Röda Korset

 

Navet har medarbetare också finns i lokalen:

Gärd Berndtsson,  Björn Dallöf, Gunilla Lind, Rolf Nilson, Margareta Sevehem, , Ann-Marie Lidholm, Jan Lidholm, Inger Alness,  Anita Bengtsson, Gunilla Fors, Fredrik Fors, Britt-Sofia Jonsdotter, Agneta Ljungqvist och Kenneth Ljungqvist

navet-varberg-logo