faksimil-staten-river

19 jan Ta tillvara på nätverken

”Staten river ner det som civilsamhället byggt upp”, skriver Kirsten Åkerman i Svenska Dagbladet. (Klicka här för att komma till SvD)

Navet har i viss mån samma erfarenhet som Fårusund.

Tex. Har vi en man från Damascus som är jurist men som inser att det går inte att arbeta inom det yrket i Sverige. Han vistas varje dag på Navet och syr fantastiskt fina påslakan som säljs på Kupan (Röda Korset) dessutom är han duktig ändringsskräddare. Han har fått asyl och blivit kommunplacerad i Lund men ännu inte fått boende där. I Varberg har han nu ett nätverk men i Lund inget. Flera sådana exempel finns.

Efter 1 jan 2017 har vi svårt att få in nya asylsökande som praktikanter eftersom de inte kan få busskort från förläggningen till Varberg. Asylsökandes ekonomi tillåter inte införskaffande av busskort vilket innebär att de blir sittande på förläggningen i sysslolöshet. Vi söker nu alternativa lösningar eftersom de som är på Navet känner det som sitt hem och familj!

Vi på Navet letar ständigt efter bidragsformer för att få verksamheten att gå runt ekonomiskt. Det tar mycket tid för oss i styrelsen att söka bidrag och försöka förmå sponsorer att ge donationer. Samhällets tjänstemän som vi kontaktar tycker att vi gör ett fantastiskt arbete men när det kommer till ekonomi är det svårt.

Målet för hela svenska samhället måste väl ändå vara att ta tillvara de nätverk som byggs upp kring de nyanlända och se till att de så snabbt som möjligt får tillfälle att använda sina kunskaper och komma in i svenska samhället.

Read More
julbild-wide-kopia

30 Nov Navets julbrev 2016

Till alla Navet-engagerade varbergsbor.

Vi i Navet vill rikta ett stort och varmt tack till alla, som på olika sätt gör en insats för våra nyanlända i Varbergsområdet. Aldrig kunde vi väl ana, när vi invigde ”Navet” för ett halvår sedan, att gensvaret skulle bli så stort. Vår målsättning är ju, att nyanlända skall få möta och knyta kontakter med varbergsbor. Vi tror, att det är bra att presentera en sammanfattning av detta första halvår, så att ni alla förstår vilken betydelse det haft och har, att det finns så många eldsjälar. Att ni alla oförtrutet gör en insats trots oundvikliga missförstånd och språkliga svårigheter. Det som betytt mest är nog, att ni finns och har tid att lyssna på alla traumatiska upplevelser och göra vardagen meningsfull. Att bli sedd i ett så totalt främmande land, betyder mer än vi kan ana. Många uppskattar mycket, att få individuell språkundervisning. Att från att ha varit analfabet plötsligt kunna skriva vårt alfabet och läsa och tala svenska är en stor framgång. Den roligaste aktiviteten har nog varit cykelkurserna för kvinnor. Från att ha varit livrädda vid blotta anblicken av en cykel till att nu på egen hand cykla fram och tillbaka till asylboendet i Himle är inget mindre än ett mirakel!

Nu pågår kursen i simning med män och kvinnor samtidigt i simhallen! En glädjande nyhet för oss är, att vi nu har ett förstahandskontrakt på lokalen Navet. Det innebär, att vi tryggt kan fortsätta vår verksamhet.
Aktiviteten i syrummet är intensiv. Här sys påslakan att säljas via Röda Korset. I cykelverkstaden har det reparerats cyklar hela hösten. Matlagningsgrupper har lagat mat i varbergsbornas hem. Stadspromenader för att lära känna Varberg har pågått under den varmare årstiden. Rätt över gatan har de boende på Södertull fått sällskap med de nyanlända i qigongkursen.

Våra praktikanter har under hösten genomgått en mycket uppskattad demokratiutbildning. Dialoger har hela tiden förts mellan lärare och elever. Kursen har varit mycket givande och lärorik. Våra första praktikanter är nu på väg ut i samhället. Ahmad börjar i januari en tjänst som hemspråkslärare, Omar börjar en teknikkurs i Göteborg och Gabriella börjar skolan efter nyår.

Nagelvård, ansiktsbehandling och fotvård har också erbjudits i Navets lokaler. Alla aktiviteter har syftat till att underlätta integrationen i vårt samhälle, öka språkkunskaperna och ge oss varbergsbor en ökad kunskap och förståelse för våra nyanlända. En rädsla för det okända har bytts ut mot vänskap. I grunden är vi väldigt lika – alla vill vi ha trygghet, kärlek och glädje.

Så än en gång tack alla ni, som finns runt omkring oss i Navet. Vi gör ett litet uppehåll under julen, men återkommer i januari med vår verksamhet.

Så önskar vi Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Ingri Svenungsson, Birgit Nilsson, Leonor Nyström, Elke Textor & Gudrun Håkansson

Read More

02 jul Invigning

Navets invigning den 2 juli blev en succé! 130 besökare från alla grupper kom och fick information om vår verksamhet.

Tack till alla!

Reporter från P4.

Reporter från p4.

IMG_8085

Här finns tillgång till motionscyklar. Ahmad instruerar.

IMG_5923

Ingång från gården, välkomna!

IMG_5927

Hela gänget!

Read More