faksimil-staten-river

19 jan Ta tillvara på nätverken

”Staten river ner det som civilsamhället byggt upp”, skriver Kirsten Åkerman i Svenska Dagbladet. (Klicka här för att komma till SvD)

Navet har i viss mån samma erfarenhet som Fårusund.

Tex. Har vi en man från Damascus som är jurist men som inser att det går inte att arbeta inom det yrket i Sverige. Han vistas varje dag på Navet och syr fantastiskt fina påslakan som säljs på Kupan (Röda Korset) dessutom är han duktig ändringsskräddare. Han har fått asyl och blivit kommunplacerad i Lund men ännu inte fått boende där. I Varberg har han nu ett nätverk men i Lund inget. Flera sådana exempel finns.

Efter 1 jan 2017 har vi svårt att få in nya asylsökande som praktikanter eftersom de inte kan få busskort från förläggningen till Varberg. Asylsökandes ekonomi tillåter inte införskaffande av busskort vilket innebär att de blir sittande på förläggningen i sysslolöshet. Vi söker nu alternativa lösningar eftersom de som är på Navet känner det som sitt hem och familj!

Vi på Navet letar ständigt efter bidragsformer för att få verksamheten att gå runt ekonomiskt. Det tar mycket tid för oss i styrelsen att söka bidrag och försöka förmå sponsorer att ge donationer. Samhällets tjänstemän som vi kontaktar tycker att vi gör ett fantastiskt arbete men när det kommer till ekonomi är det svårt.

Målet för hela svenska samhället måste väl ändå vara att ta tillvara de nätverk som byggs upp kring de nyanlända och se till att de så snabbt som möjligt får tillfälle att använda sina kunskaper och komma in i svenska samhället.

Read More